9è Congrés AIEC: Ponents

Mercè Gisbert

 • Mercè Gisbert és Dra. en Ciències de l’Educació i Catedràtica en Tecnologia Educativa al Departament de Pedagogia de la URV. Especialista en l’aplicació de les Tecnologies a l’Educació des de la triple vessant de la docència la recerca i la gestió.
 • Amb una llarga experiència de gestió ha ocupat diferents càrrecs (entre el 1998 i el 2010)  (vici-degana de la FCEP, Dtra. de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), Vice-rectora de Docència i TIC i de Docència i EEES.
 • És la Investigadora Principal del grup de Recerca reconegut ARGET [Applied Research Group in Education and Technology] I coordinadora a la URV del programa de doctorar interuniversitari en Tecnologia Educativa. Des d’on ha liderat projectes nacionals i internacional i ha desenvolupat una intensa activitat de comunicació i divulgació científica.
 • Ha estat professora convidada, per fer una estada de recerca, a la British Columbia University UBC a Vancouver (Canada) (al 2011 I al 2015) i a la Graduate School of Education a la University of Berkeley (Califòrnia-USA) (al 2019).
 • També ha ocupat càrrecs de gestió a l’àmbit no universitari. Membre del Consell Escolar de Catalunya (2012-2016, membre del plenari, i secretària, del CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya) (2012-2019) i actualment és vocal del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2021- …)

Esther Garcia Navarro

 • Doctora en ciències de l’educació per la Universitat de Barcelona, especialitat educació emocional i intel·ligència emocional.
 • Formada en Intel·ligènciaemocional a la Universitatde Yale (USA).
 • Treballa com a formadora i docent en el camp de l’educació emocional, la intel·ligència emocional i el benestar. Col·labora en projectes formatius amb diferents universitats (UB, UOC, Universitat d’Andorra, Universitat de Jaén, etc), escoles, institucions públiques, organitzacions empresarials, associacions, ONG, etc.
 • És directora del Postgrau Virtualen Educació Emocional i Benestar a la Universitat de Barcelona.

Nélida Zaitegi

 • Nélida Zaitegi de Miguel, mestra i pedagoga, va néixer a Abanto Ciérvana el 17 d’octubre de 1946. La seva trajectòria professional va començar el 1967 com a docent a l’escola pública, sent també directora, inspectora d’Educació i responsable de programes d’innovació educativa del departament de Educació del Govern Basc: Convivència i pau, Habilitats per a la vida i formació d’equips directius.
 • També és coordinadora de l’aplicació del “Contracte-Programa per una Nova Educació” a diversos centres de tot Espanya. Directora de la revista OGE (Organització i Gestió Educativa), vicepresidenta de CONVIVES (Associació per a la convivència positiva a l’escola), directora de la revista CONVIVES a més de formadora i assessora tant en centres educatius com de formació de professorat de diferents CCAA.
 • És membre de l’Observatori Estatal de la Convivència Escolar des del 2011. Membre de Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació d’Euskal Herria. El març del 2017 va assumir el càrrec de presidenta del Consell Escolar d’Euskadi cessant en el càrrec el 2020.
 • És autora de nombrosos llibres, publicacions i investigacions en l’àmbit educatiu, aprofundint fonamentalment en temes com la convivència, l’avaluació i l’autoavaluació de centres educatius, la coeducació o l’anàlisi de valors sexistes als llibres de text, entre d’altres.

Taula rodona: inspectors d’altres territoris

José Manuel Cabrera

 • Inspector de Educación en Canarias desde septiembre de 2013, ingresa al Cuerpo de Inspectores de Educación en el año 2019.
 • Ha desempeñado distintos puestos en el servicio de inspección educativa de Canarias, siendo el actual Inspector Jefe Territorial de las Islas Occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) desde septiembre de 2021.
 • Desde octubre del año 2014 pertenece al Consejo de Redacción de la revista “Avances en Supervisión Educativa” de ADIDE-Federación.
 • Desde septiembre de 2016 es el presidente de la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación de Canarias (AIDEC).
 • Es autor de diversos artículos sobre las ciencias de la computación en el currículo educativo, protección de datos y duplicidad sancionadora en el ámbito administrativo y penal.
 • En la actualidad desempeña el cargo de vicepresidente de ADIDE-Federación.

Cristóbal Barea


Lucia Moreno

 • Lucía Moreno és mestra amb diverses especialitats i llicenciada en psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha impartit docència durant 23 anys en centres públics d’Educació Infantil i Primària i ocupat tots els càrrecs directius durant 13 cursos escolars, entre ells la direcció d’un centre catalogat com a d’acció singular que acolleix alumnat de 24 nacionalitats amb un perfil socioeconòmic i cultural prou deprimit. Aquesta experiència de la que parlem li ha dut a treballar de manera molt col.laborativa amb els equips d’orientació i el personal de suport a la inclusió, i a orientar la seua formació complementària especialment a aquesta temàtica.
 • Des del curs 2015 i fins la finalització de l’exercici 2021 desenvolupà la seua tasca professional en la inspecció d’Educació de la Direcció Territorial de València, on va assumir la supervisió dels centres específics d’educació especial i els desapareguts serveis psicopedagògics escolars. Coordinà des del curs 2019 l’Àrea d’Inclusió Educativa de la província i les temàtiques que aquesta incorpora (unitats específiques, terapèutiques i hospitalàries… i procediments per a l’aplicació de mesures d’inclusió a l’alumnat així com supervisió d’informe, etc)
 • Ha participat en nombroses activitats formatives i de sensibilització dirigides a equips directius, claustres i comunitats educatives en el seu conjunt.
 • Va presidir el Comité de Seguretat i Salut Laboral de la Direcció Territorial de València i coordina, des de fa 4 convocatòries, els processos selectius d’accés als diferents cossos docents.
 • Des de novembre de 2022 es troba adscrita a la Inspecció General d’Educació de la Comunitat Valenciana.

Nohemí Gómez

 • Sóc diplomada en Magisteri per l’especialitat d’anglès i llicenciada en Ciències de l’Educació a l’especialitat d’organització escolar. DEA a pedagogia social.
 • He treballat com a docent a primària a gairebé tots els nivells incloent docència i càrrec directiu (cap d’estudis i directora). Vaig accedir al Servei d’Inspecció el 2010 després d’un període de treball a la Conselleria d’Educació com a assessora a l’àrea de coordinació i desenvolupament normatiu. Era a principis del segle XXI quan a Castella-la Manxa estàvem construint el sistema educatiu després de la transferència de les competències.
 • He estat regidora d’Educació esports i biblioteques a l’Ajuntament de Ciudad Real durant una legislatura. També he treballat com a professora associada a la Facultat d’Educació de Ciudad Real.
 • I per això crec que sóc molt afortunada perquè sent docent de formació la vida m’ha permès veure l’educació des de pràcticament tots els punts de vista.