L’Associació

La nostra associació d’inspectores i inspectors d’educació, AIEC, va ser fundada l’any 1988. Les finalitats de l’Associació són la millora professional  i la representació de tote les persones associades davant l’Administració i altres institucions públiques i privades.

Actualment està formada per 256 inspectores i inspectors d’educació de Catalunya. Dada actualitzada al gener de 2021