Principal

Què és l’AIEC?

L’Associació d’Inspectores i Inspectors d’Educació de Catalunya es va fundar l’any 1989 com una associació professional per tal d’aglutinar les persones que exerceixen la funció inspectora d’educació a Catalunya. L’AIEC com és coneguda per tothom forma part de la Federació ADIDE, que és una associació d’inspectors d’educació d’àmbit estatal, la qual costa ens permet realitzar diverses accions i estar en contacte amb companys i companyes de la resta de l’estat espanyol.

El principal objectiu de l’AIEC és la millora professional de les inspectores i inspectors d’educació de Catalunya a partir d’un diàleg constructiu amb les administracions, de diverses accions formatives i trobades professionals al llarg de l’any. Alhora i gràcies a pertànyer a ADIDE tots els associats gaudeixen d’un cobertura jurídica en el marc de la seva tasca professional.

Accions que duem a terme

Cada dos anys organitza un congrés a nivell català entorn una temàtica d’interès per als membres de la Inspecció d’Educació de Catalunya.

Quan es realitzen convocatòries per a la provisió de places a la Inspecció d’Educació de Catalunya s’organitza una formació específica per a preparar la part pràctica de les proves de selecció.

Anualment es realitzen una o dues jornades per als associats a nivell formatiu i com espai d’intercanvi i trobada entre els diferents territoris.

Membres de la junta de l’AIEC regularment es reuneixen amb diferents administracions i entitats realitzant aportacions per a la millora de la funció inspector d’educació i dels membres que la conformen.

Qui som?

L’Associació d’Inspectores i Inspectors d’Educació de Catalunya en formen part tota aquella persona que forma pas de la Inspecció d’Educació tant en l’actualitat com jubilats.

 

Per tal d’organitzar-nos i com està descrit als nostres estatuts hi ha una junta directiva en la que cada territori hi és representat per una persona que exerceix el càrrec de vocal. A més a més, hi ha un seguit de càrrecs que formen la junta permanent que s’encarrega de la gestió diària de l’entitat i les seves activitats.

La junta actual per a l’any 2024 és la conformen les següents persones:

President
Josep M Garcia Balda

Vicepresidenta 1a
Montse Siscart Alberich

Vicepresident 2n
Francesc Seritjol Marimon

Secretària
Emma Tarradellas Rodríguez

Tresorer
Joan Bartra Pastor

Representant dels ST a l’Alt Pirineu i Aran
German Tarròs Ribera

Representant dels ST al Baix Llobregat
Olga Belmonte Vila

Representant dels ST al Barcelonès
Lluís Miquel Gràcia Fernàndez

Representant dels ST a Catalunya Central
Maite Gorriz Farré

Representant dels ST a Girona
Lourdes Montaner Costa

Representant dels ST a Lleida
Marta Castellà Riera

Representant dels ST al Maresme-Vallès Oriental
Noemí Fernández Selva

Representant dels ST al Penedès
Jordi Gonzàlez Ramírez

Representant dels ST a Tarragona
Ester Maijó Messeguer

Representant dels ST a Terres de l’Ebre
Jordi Cervera Garcia

Representant dels ST al Vallès Occidental
Victòria Garcia Díaz

Representant del Consorci d’Educació de Barcelona
Manel Noguerol Cañas

Fulls informatius

Congressos

Formacions

On i com ens pots trobar?

L’AIEC té el seu domicili situat a l’edifici de l’Associació Rosa Sensat situat a l’Avinguda Drassanes 3 de Ciutat vella a Barcelona, però podeu contactar amb l’AIEC per mitjà d’aquest correu electrònic: aiec.inspeccio@gmail.com

Contacta’ns

©AIEC 2024