Junta rectora

La Junta rectora regeix, administra i representa l’Associació d’inspectors d’Educació de Catalunya, AIEC, per delegació de l’Assemblea General.

El 14 de desembre de 2016, es va constituir l’actual Junta rectora composada pels següents membres:

President: Jordi Roca i Armengol.
Vicepresidenta 1a:Charo Guerrero Velázquez
Vicepresidenta 2a:   Glòria Sais Gruart.
Tresorer: Jaume Segués Piqué
Secretari: Josep Gómez Andrés

Vocals representants territorials :

Baix Llobregat  Sònia Fernández Cuenca
Barcelona Comarques  Xavier Gil Molinos
Barcelona CiutatFrancesca Burriel Manzanares
Catalunya Central Emma Terradellas Rodríguez
Girona Joaquim Costa Llobet
Lleida Montserrat Lluís Sesplugues
Tarragona Jordi Fortuny Guinart
Terres de l’Ebre   Ismael Miguel Codorniu
Vallès Occidental Jesús Viñas Cirera
Vallès Oriental – Maresme Rosa Borràs Medina