Codi ètic de la inspecció

La proposta de disposar d’un Codi Ètic neix del compromís de l’Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya amb la professió, amb l’objectiu de disposar d’una eina eficaç per cercar l’excel·lència professional.

Per al IV congrés celebrat a Tortosa l’any 2009, un grup de treball format per Carme Arnau, Neus Escoda, Jordi Giró, Carme Mañà, Núria Martín i Ramon Masriera va elaborar aquest document, que va ser aprovat posteriorment per l’Assemblea de l’Associació el 16 de juny de 2010.

Accés al document (versió català, castellà i anglès):