Nova Junta Rectora

Nova junta rectora

El passat 14 de desembre de 2016, es va constituir l’actual Junta rectora. La nova Junta rectora pel període 2016-2018 està encapçalada pel president, Sr Jordi Roca i Armengol.