Monogràfic sobre la Inspecció d’Educació a la Revista Cuadernos de Pedagogia

DvbHBo-WkAABP-s

La Revista “Cuadernos de Pedagogia” nún. 494, de novembre de 2018, ha publicat com a Tema del mes un monogràfic sobre la Inspecció d’Educació. Trobareu la revista a:  http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx

En obert, trobareu l’editorial de la revista, per part de Carmen Pellicer Iborra, “El equilibrio en la Inspección Educativa”.

Aquest monogràfic ha estat coordinat per la Inspectora  Violeta Miguel Pérez, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.