Estatuts

L’AIEC és una associació professional sense ànim de lucre regida per uns Estatuts que estableixen les finalitats de l’organització així com, en regulen el seu funcionament intern.

Els Estatuts actualment vigents foren aprovats a l’assemblea de l’11 de desembre de 2012 després d’incorporades algunes modificacions.

Descarrega els Estatuts