CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A L’ACCÉS AL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ

Es va publicar en el DOGC d’ahir divendres dia 18 d’octubre de 2019, la convocatòria d’oposicions d’accés al COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ (Resolució EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació).

Enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=859499&language=ca_ES

Es convoquen 110 places.  El termini de presentació de sol·licituds sewrà del 18 de novembre al 5 de desembre de 2019.