COMUNICAT DE L’AIEC SOBRE LES AFIRMACIONS D’ADOCTRINAMENT A L’ESCOLA CATALANA (16 d’octubre de 2017)

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA SOBRE LES AFIRMACIONS D’ADOCTRINAMENT A L’ESCOLA CATALANA

L’Associació d’inspectors d’educació de Catalunya (AIEC), que agrupa el 90 % d’inspectores i inspectors del nostre país, davant les afirmacions d’adoctrinament a l’escola catalana, expressades per un inspector que no forma part de l’associació, manifesta el seu rebuig per aquestes afirmacions, que són falses i que responen a un ús partidista de l’educació.

En l’exercici de les funcions que com a inspectores i inspectors tenim encomanades d’assessorament, avaluació i supervisió, tant en centres públics com privats de Catalunya, hem treballat arreu amb excel·lents equips de mestres i professors implicats en el respecte als valors de pluralitat, diversitat i convivència.

Barcelona, 16 d’octubre de 2017